menu: Strona główna | O nas | Informacje | Aktualności | Galeria | KontaktRegulamin szczegółowy
Stowarzyszenia Wędkarskiego "ORKA"
ważny od 15.01.2017r.


Obowiązki:


 1. Każdy wędkarz będący członkiem Stowarzyszenia Wędkarskiego "ORKA" zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej wydanej przez Starostwo lub właściwy urząd miejsca zamieszkania. Zezwoleniem na połów ryb na łowisku Z-6 jest aktualny wpis do legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia i wydany aktualny rejestr połowu ryb, co stanowi opłacenie składki za bieżący rok.
 2. Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby, winny być okazane na żądanie organom kontrolnym, którymi są: członkowie zarządu, gospodarz łowiska oraz wewnętrzna straż rybacka.
 3. Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji niezwłocznie po włożeniu do siatki. Obowiązkowi rejestracji podlegają: karp, amur, sandacz, szczupak oraz lin.
 4. Każdy wędkarz zobowiązany jest pozostawić swoje miejsce łowieckie w czystości, niezależnie od stanu w jakim go zastał.
 5. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby. Niedopuszczalnie jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy. Dopuszczalne jest przełożenie ryb do innego pojemnika przez zakończeniem wędkowania (dotyczy ryb przeznaczonych na przynęty żywcowe).
 6. Przed rozpoczęciem wędkowania każdy zobowiązany jest do wpisania odpowiednio daty oraz nr stanowiska.
 7. Po odłowieniu dziennego limitu ryb wędkarz zobowiązany jest do wyjęcia wędek z wody.
 8. Każdy z wędkujących zobowiązany jest do posiadania oraz używania podbieraka i wypychacza (lub narzędzia do odhaczania ryb).
 9. Wędkarz odpowiada za swoich gości na stanowisku.
 10. Nazwy ryb w rejestrze wpisujemy pełnym słowem.

Zakazy:


 1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu (tj. szczupak -od 1 stycznia do 30 kwietnia włącznie oraz sandacz - od 1 stycznia do 31 maja włącznie).
 2. Zabrania się głośnego zachowywania i zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom.
 3. Zabrania się palenia ognisk na terenie całego zbiornika.
 4. Zabrania się parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęt, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.
 5. Zabrania się patroszenia ryb na terenie zbiornika.
 6. Niedozwolone jest poruszanie się wszelkimi pojazdami po wałach stawów i ścieżkach rowerowych takimi jak: samochody oraz inne pojazdy z silnikiem spalinowym.
 7. Zabrania się odstępowania ryb osobom trzecim w obrębie zbiornika Z-6.
 8. Zabrania się łowienia ze środków pływających, pomostu (przy rybaczówce) oraz na terenie tarliska.
 9. Zabrania się używania nierozgotowanych (surowych) ziaren do nęcenia.
 10. Nadmierne spożywanie alkoholu grozi wykluczeniem ze stowarzyszenia.
 11. Zabrania się łowienia na terenie całej plaży.
 12. Zakazuje się spożywania alkoholu na terenie całej rybaczówki.
 13. Zabrania się łowienia na stanowiskach inwalidzkich za wyjątkiem osób niepełnosprawnych.
 14. Zabrania się budowania pomostów, wiat, altan itp. bez porozumienia z zarządem.
 15. Zabrania się stosowania agresji słownej oraz fizycznej wobec innych osób.

Zezwolenia:


 1. Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie z zachowaniem dobrych obyczajów na łowisku.
 2. Zezwala się na połów metodą "na żywca" od 1 maja do 31 grudnia.
 3. Wędkarz może udostępnić jedną ze swoich wędek w ramach swojego dziennego limitu.
 4. Dozwolone metody - spławikowa, spinningowa oraz gruntowa (dodatkowo metoda na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie).

Limity oraz informacje:


  Wymiary oraz okresy ochronne obowiązują takie jak przedstawiają przepisy ogólnokrajowe, wyjątki będą stanowiły zakazy połowu niektórych gatunków w danym okresie za zgodą członków zarządu. Limit tygodniowy to 4 sztuki łącznie na tydzień ryb objętych limitem rocznym (karp, amur, sandacz, szczupak). Limit dzienny to 2 sztuki łącznie na dzień ryb objętych limitem rocznym (karp, amur, sandacz, szczupak). Poza nimi obowiązują następujące limity: płoć - 10szt., karaś (powyżej 30cm) - 5szt. W ramach opłaty wędkarz ma prawo odłowić 25 sztuk łącznie ryb tj. karp, amur, sandacz, szczupak.

  Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych, ponad limit lub będących pod ochroną, zostanie odebrana licencja na połów, a sprawa ta będzie skierowana do sądu koleżeńskiego.
  W czasie zawodów wędkarskich znosi się wymiar ochronny i okres ochronny ryb.

  Pozostałe przepisy obowiązują tak jak w PZW.


Regulamin został zatwierdzony przez obecny zarząd - styczeń 2017 rokuPowrót do strony głównej

Powrót do informacji